maanantai 16. marraskuuta 2015

Vastine Jehovan todistajille

MTV esitti yhdeksän kysymystä kirjastani ryhmälle Jehovan todistajia. Heidän kommenttinsa löytyvät mtv:n sivulta tästä linkistä

Joitain kysymyksiä on nostettu viime päivinä esille muussa yhteydessä, joten päätin liittää tänne oman vastineeni (punainen teksti) Jehovan todistajien ryhmän kommentteihin. Alla olevasta koosteesta voi päätellä, että kyseinen todistajien ryhmä ei edes pyrkinyt vastaamaan heille esitettyihin kysymyksiin.1.  Miten Jehovan todistajat määrittelevät karttamisen? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
"– Verkkosivustomme selittää uskonnollista käsitystämme seuraavasti: Me emme karta niitä, jotka on kastettu Jehovan todistajiksi, mutta jotka ovat lakanneet kertomasta hyvää uutista toisille tai ehkä jopa ajautuneet pois todistajien yhteydestä. Päinvastoin haluamme auttaa heitä ja yrittää saada heidät jälleen kiinnostumaan hengellisistä asioista.
Jos joku tekee vakavaa syntiä, häntä ei automaattisesti eroteta. Toisaalta jos kastettu todistaja toimii toistuvasti vastoin Raamatun moraalinormeja eikä osoita katumusta, hänet erotetaan seurakunnasta. Raamatun ohje on selvä: ”Poistakaa paha ihminen keskuudestanne.” (1. Korinttilaisille 5:13.)"

Vastauksessa ei vastata ollenkaan annettuun kysymykseen.
Todistajien kirjallisuus määrittelee erittäin tarkkaan sen, mitä karttaminen yhteisöstä irtautuneiden kohdalla tarkoittaa sekä miten karttamisen tulee näkyä käytännössä tekojen kautta.


2. Esimerkki: Jos tytär on eronnut Jehovista, ja Jehovissa yhä oleva isä haluaa mennä viikonlopuksi tyttärensä luokse, onko tämä Jehovien oppien mukaan sallittua?
"– Tilanteet vaihtelevat. Periaatteet ovat Raamatussa, ja yksilöt soveltavat niitä parhaaksi katsomallaan tavalla kussakin tilanteessa. Jehovan todistajat eivät kontrolloi jäsentensä henkilökohtaisia tai perheen sisäisiä ratkaisuja."

Vastauksessa ei vastata ollenkaan annettuun kysymykseen.
Oppien mukaan yhteydenpitoa tulee välttää myös omien lasten kohdalla, jos nämä eivät asu samassa taloudessa.


3. Ohjeistetaanko Vartiotorni-lehdessä esimerkiksi, että yhteisön jättäneitä ei pidä tervehtiä?
"– Jehovan todistajat kunnioittavat Raamattua Jumalan sanana. Raamattu sanoo 2. Johanneksen kirjeen jakeissa 10, 11 (Kirkkoraamattu 1992): ”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa.”"

Vastauksessa ei vastata ollenkaan annettuun kysymykseen.
Oikea vastus olisi kyllä. Oppien mukaan tervehtiminen ei ole suotavaa. Vartiotorni-lehdistä ja muusta kirjallisuudesta löytyy lukuisia esimerkkejä joissa ohjeistetaan, ettei järjestöstä irtautuneita pidä edes tervehtiä.


4. Kuinka moni Jehovan todistaja vuodessa eroaa?
"– Lukumäärä vaihtelee luonnollisesti vuosittain, mutta kyse on muutamista kymmenistä ihmisistä."

Vuosittain irtautuu toistasataa ihmistä (Veikko Leinonen haastattelu HS 9.9.).


5. Kuinka moni tulee takaisin?
"– Noin puolet tai jopa enemmän tulevat takaisin. Jotkut palaavat vuosien, jopa vuosikymmenten päästä ja olemme siitä hyvin iloisia. Jokainen on tervetullut takaisin."

Omien tietolähteideni, tutkimusteni ja seuraamieni keskustelujen perusteella vain pieni osa palaa takaisin. Itse eronneista vain hyvin harva palaa. Itse eronneiden kohdalla ”puolet tai jopa enemmän” on ehdottomasti liioittelua.


6. Voisiko ohjeita/sääntöjä höllätä hieman? Ettei karttamisen tarvitsisi olla niin jyrkkää?
– Olemme havainneet, että Raamatun periaatteet ovat ihmisille hyödyksi ja valtaosa erotetuista toteaa omalta kohdaltaan, että heitä on kohdeltu oikeudenmukaisesti ja että he haluavat palata takaisin heti, kun se on mahdollista.   

Vastauksessa ei vastata ollenkaan annettuun kysymykseen.

Miten on tutkittu sitä, että valtaosa kokee karttamisen oikeudenmukaiseksi? Tietääkseni ainoaltakaan informantiltani ei ole Vt-seuran taholta kyselty, miltä tuntuu kun ystävät ja omaiset hylkäävät.

Kuka on tutkinut, keitä, milloin ja missä?


8. Kysyn kuitenkin: Mitä ajatuksia kirja on herättänyt Jehovan todistajien keskuudessa?
"– Toivomme, että ihmiset hankkisivat ensi käden tietoa Jehovan todistajista. Jehovan todistajat on hyvin avoin uskonto, näymme katukuvassa joka päivä. Kaikki kokouksemme ovat yleisölle avoimia. Vastaamme mielellämme meitä koskeviin kysymyksiin tavatessamme ihmisiä. Jw.org -nettisivuiltamme löytyy luotettavaa tietoa Jehovan todistajien uskonkäsityksistä ja toiminnasta.
Olemme tyytyväisiä siihen, että vaikka kirjan tekijät ovat laajalla rintamalla pyytäneet kielteisiä kommentteja entisiltä Jehovan todistajilta tai heidän lähipiirissään olevilta, niin on saatu koottua vain muutama kymmenen kielteistä tarinaa vuosikymmenten ajalta."

Kirjan tekijät? Kirjallani ei ole muita tekijöitä kuin minä. Keitä tässä tarkoitetaan?

Pyysin kommentteja myös nykyisiltä todistajilta. Heille oli suunnattu kysymyssarja, jossa pyydettiin kertomaan, miksi karttaminen on heidän mielestään hyvä asia. Ainoastaan yksi kirje saapui, mutta vastaaja ei halunnut paljastaa minulle oikeita tietojaan. En voinut ottaa yksittäistä anonyymiä mukaan.

Millä perusteella voidaan väittää, että kirjaan on pyritty saamaan vain kielteisiä kokemuksia? Soitin käsikirjoitusvaiheessa Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinoselle ja pyysin häntä haastateltavaksi. Miksi hän kieltäytyi, kun olisi voinut tuoda vapaasti karttamisen ”hyvät puolet” esille?

Kirjaan haastateltujen 64 henkilön lisäksi useat muut ottivat yhteyttä, mutta eivät lähettäneet vastauksia. Syiksi mainittiin muun muassa pelko seurauksista tai se, että asia oli liian ahdistava ja kipeä purkaa sanoiksi.

"Tämä vahvistaa sen, että Jehovan todistajat ovat erittäin tyytyväisiä uskontoonsa ja kokevat sen onnellisuutta ja sisäistä rauhaa tuovaksi."

Mielenkiintoista.

Entä mitä se vahvistaa, että yksikään ei halunnut puolustaa karttamisen positiivisia vaikutuksia? On aikamoista vetää esille tulleista kymmenistä epäkohdista tällainen käänteinen johtopäätös, varsinkin kun järjestöllä itsellään tuskin on antaa mitään aidosti kerättyä tai tutkittua faktatietoa entisten jäsentensä tyytyväisyydestä.

"Luotamme myös siihen, että Jehovan todistajat tunnetaan joka kaupungissa ja kylässä. Suomalaiset ovat ajattelevaa kansaa ja osaavat muodostaa itsenäisen näkemyksen omien havaintojensa perusteella.

Aivan. Luotan itsekin siihen.


9.  Mitkä asiat teitä eniten harmittavat/haluaisitte oikaista niissä jutuissa, mitä mediassa Jehovan todistajista on viime aikoina tehty?
"– Meitä koskevissa asioissa on paljon väärinymmärrystä ja joskus suoranaista tosiasioiden vääristelyä. Tietysti olemme pahoillamme, että monet jutut ovat yksipuolisia, tarkoitushakuisia ja jotkut vaikuttavat peräti vihapuheelta. Yksipuolisuus johtaa helposti siihen, että väitteet, joita hyvin pieni osa entisistä Jehovan todistajista esittää, pidetään koko ”totuutena” Jehovan todistajista ja heidän uskonkäsityksistään."

Mediassa on tuotu esille lähinnä kattamisasiaa, oikeuskomiteakäytäntöjä, sitä ettei raiskaus- ja pedofiliatapauksia ole viety viranomaisille, henkilötietojen keräämistä kenttätyössä ilman lupaa ja tietoa Betelin varsin erikoisesta työnhakulomakkeesta, johon tietosuojavaltuutettukin on puuttunut.
Mitkä näistä yllä olevista esille tuoduista asioista ovat olleet vääristelyä ja millä perusteella? Mitä on ymmärretty väärin?  

"Jehovan todistajina arvostamme Raamattua ja sen periaatteita. Olemme olleet Suomessa yli sata vuotta ja lähes jokaisessa suvussa on todistajia, joten olemme hyvin tunnettuja täällä. Väitteet siitä, että joka kolmas Jehovan todistaja harkitsee itsemurhaa, jääkööt täysin omaan arvoonsa."

Kuka näin väittää ja missä? Ei kukaan, ei missään. Kyseinen todistajien ryhmä on keksinyt tämän väitteen täysin omasta päästään. Kirjassa nimittäin todetaan, että noin joka kolmannella siihen haastatellulla on ollut itsetuhoisia ajatuksia.  Pyritäänkö tässä tarkoitushakuisesti vääristelemään kirjan sanomaa ja nollaamaan siten löytynyt yhtymäkohta todistajuuden ja itsetuhoisuuden välillä?


lauantai 7. marraskuuta 2015

Palautetta Vartiotornin varjosta

Kiitän ja ihmettelen. Kiitokset osoitan niille henkilöille, jotka ovat kommentoineet kirjaani luettuaan sen. Olen saanut sähköpostitse useita viestejä niistä ajatuksista, joita kirjani on herättänyt. Pääosin lukijoiden palaute on ollut myönteistä. Lehtien ja blogien kirja-arvosteluissa on moitittu lähinnä haastattelulainausten määrää, kuulemma vähempikin olisi riittänyt. Myönnän syyllisyyteni. Yritin karsia lainauksia parhaani mukaan, mutta eräs kirjan ideoista on tuoda esille niitä kokemuksia ja tunteita, joita elämä Jehovan todistajana on tuonut muassaan.

Kiitän myös sitä hyvin vähäistä itse kirjaan liittyvää kritiikkiä, jota olen saanut anonyymisti. Olen pahoillani, jos kirjassa on joku väärä vuosiluku. En ole omasta päästäni niitä keksinyt. Tietopohjainen aines perustuu lähdekirjallisuuteen. Jos lähdekirjallisuudessa on ollut virheellinen vuosiluku, on luonnollista että virhe on siirtynyt myös kirjaani.

Teoksen tarkoitus ei ole esitellä todistajuuden historiaa, vaan tuoda esille karttamisopin vaikutuksia todistajien ja entisten todistajien elämässä. Todistajuuden historiaa tutkiville on tarjolla huomattavasti parempia kirjoja.
Ihmettelen. Ihmettelen sitä raivoa, jonka Vartiotornin varjossa on herättänyt eräällä Jehovan todistajia käsittelevällä keskustelupalstalla. Joku tai jotkut henkilöt ovat mitä ilmeisemmin loukkaantuneet todella pahasti siitä, että olen uskaltanut lähteä arvostelemaan todistajuutta. Kyseisten kirjoitusten kärki ei siis kohdistu kirjaan, vaan haastattelemiini henkilöihin ja persoonaani. Lähes kaikki mahdollinen, jota voi vähätellä, nollata ja pilkata, on nostettu esille. Jopa yli vuosikymmen sitten edesmenneet vanhempani on haukuttu.

Nostan tähän esille muutaman asian, jota on kritisoitu. Asiantuntijuus. En ole missään yhteydessä nimennyt itseäni jehovantodistajuuden asiantuntijaksi. Kirjassani todellisia asiantuntijoita ovat informantit, jotka ovat olleet itse todistajia kymmeniä vuosia. 

Lapsuuden pelot. Keskustelupalstalla on huomioitu eräässä haastattelussa esille ottamani aihe lapsuuden peloista. Otin vertauskuvaksi joulutortut. Parempi vertauskuva olisi ollut rusinapaketti, joka tulee ilmi erään haastattelemani henkilön tekstistä. Lapselle pelko on todellista. Nimimerkki Pumpuli pelkäsi Jehovan vihaa rusinoiden syömisen takia.


Opettaja antoi minulle yksi vuosi ”joulupussin” jonka muut saivat joulujuhlassa (johon en tietenkään osallistunut) etukäteen. Piilotin pussin reppuun ja söin yöllä salaa rusinoita peiton alla. Olin varma että joudun Harmagedoniin ja Jehova vihaa minua ”joulurusinoiden” syönnin takia. Taisin itkeäkin hiukan, kun en pystynyt pysymään uskollisena Jehovalle vaan söin rusinoita himoissani (tapahtui ala-asteella).
Pumpuli
 
Oletan, että herjaviestien takana on joko nykyisiä tai entisiä todistajataustaisia ihmisiä. Tavallisilla "maailmallisilla" tuskin olisi tarvetta jatkaa persoonaani kohdistuvaa vihaviestien tulvaa viikosta toiseen. Viestit herättelevät myös ihmettelemään järjestön henkistä terveyttä, sillä hedelmistään puu tunnetaan. Saimme Vuokon kanssa palautetta vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevästä kirjastamme, mutta palautteen taso oli huomattavasti sivistyneempää kuin viime viikkoina esille nostetut asiat.

Yritin odotella, josko tilanne rauhoittuisi, mutta kun muutosta ei ollut havaittavissa, vein asian eteenpäin tällä viikolla. Noudatin viimein lakimiehen ja poliisin yli kuukausi sitten antamia ohjeita. Aika näyttää, oliko siitä mitään hyötyä.

Positiivinen hyöty nettikiusaamisesta on ollut se, että aloin pohtia enemmän jehovantodistajuuteen liittyviä pelkoja ja päätin jatkaa tutkimustyötä aiheen tiimoilta. Suunnittelen parhaillaan uutta kirjaa, jossa tulen käsittelemään lapsuuden ja aikuisuuden aikaisia hengellisiä pelkoja.

Kiitokset siis niille häiriköille, jotka innostivat minut tarttumaan uuteen aiheeseen. Näillä mennään.  :-)

tiistai 20. lokakuuta 2015

Uusi työprojekti

Olen vihdoin aloittelemassa jo muutaman vuoden suunnitelmissa ollutta työ- ja kirjaprojektia Mustien lampaiden päivät. Ajatuksena on koota haastattelumateriaalia kristillisten ja kristillisperäisten uskontojen vaikutuksista mielenterveyteen. Haastatteluaineistosta painotan kahta osa-aluetta: hengellisiä pelkoja sekä itsetuhoisuutta.

Projekti on tarkoitus toteuttaa kahdessa eri vaiheessa. Loppuvuoden ja talven aikana työstän hengellisiin pelkoihin liittyvää aihetta, josta pyrin saamaan kokoon käsikirjoituksen aihetta käsittelevää kirjaa varten. Jos seuraavien kuukausien aikana saapuva haastattelumateriaali antaa viitteitä siitä, että itsetuhoisuutta olisi syytä tutkia laajemmin, pyrin hakeutumaan aiheen tiimoilta yliopistolle jatko-opiskelijaksi. Vain sitä kautta aiheesta on mahdollista tehdä mahdollisimman kattava ja riittävän uskottava tutkimustyö.

Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia hengellisistä peloista lapsuudessa tai aikuisuudessa? Oletko pelännyt omaa tai läheistesi kuolemaa, helvettiä, demoneita, Harmagedonia tai sielunvihollista? Mistä pelot ovat syntyneet ja miten uskonnollinen ympäristö ja läheisesi ovat suhtautuneet pelkoihisi? Näetkö koskaan hengellisyyteen liittyviä painajaisia? Millä tavoin usko ja hengellisyys on lieventänyt pelkojasi?

Vahvistaako uskonnollisuus sinua psyykkisesti vai oletko kokenut hengellisyyden vaativana tai ahdistavana? Esiintyykö yhteisössäsi mielestäsi tavallista enemmän mielenterveysongelmia tai itsetuhoisuutta? Onko joku tuntemasi tai tietämäsi seurakunnan jäsen päätynyt itsemurhaan tai yrittämään sitä? Onko sinulla itselläsi ollut vakavia itsetuhoajatuksia selkeästi hengellisyydestä johtuen tai uskonnollisesta yhteisöstä irtautumisen yhteydessä? Onko usko tai joku vahva hengellinen kokemus auttanut sinut itsetuhoisten ajatusten yli?

Jos vastasit joihinkin yllä oleviin kysymyksiin myönteisesti ja haluat osallistua tulevaan kirjaprojektiini tai mahdollisesti yliopistotasoiseen tutkimukseen itsetuhoisuudesta, ota yhteyttä. Lähetän kysymyssarjat katsottavaksesi. Kysymysten pyytäminen ei edellytä osallistumista.

Kysymyksiä ja lisätietoja voi pyytää osoitteella aila.ruoho (ät) arotron.fi 


keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Poistettuja tekstejä II (Pohdintaa Harmagedonista)

Trevor Willis on entinen Jehovan todistaja. Hän on kirjoittanut kirjan (Can Jehovah's Witnesses survive?) kokemuksistaan ja käsittelee käsittelee kirjassaan myös joitain todistajien opetuksia. Eräässä luvussa pohditaan Harmagedonia.

"Willis toteaa, todistajien opettaneen, että Harmagedonin taistelusta selviytyy vain uskollisena todistajana. He ovat odottaneet sotaa jo yli sata vuotta. Willis kysyykin, miten joku todistaja voi olla pettynyt siitä, ettei tuota hirvittävää tuhoa ole vielä tullut? Hän ihmettelee, että kun tajuaa inhon jota useimmat tuntevat kansanmurhia kohtaan (esimerkiksi Hitlerin toteuttamaa kansanmurhaa), on vaikea nähdä, kuinka joku ihmisryhmä odottaa sellaista innolla. 

Willis kysyy, kuka edes haluaisi elää maailmassa, jota johtaa sellainen Jumala, joka pystyy määräämään todistajien odotteiden kaltaisen teurastuksen? Lisäksi ihmiskunnan katastrofista jäljelle jääneet todistajat joutuisivat viettämään lopun ikuisuuden tietäen, että mikä tahansa virhe voisi johtaa heidän teloitukseensa rakastamansa Jumalan toimesta. He luottavat, että selviytyessään ensimmäisestä tuhannesta vuodesta he saavuttaisivat täydellisyyden, jonka jälkeen he eivät enää todennäköisesti lankeaisi syntiin. 

Willisin mukaan ongelma on siinä, että todistajat uskovat myös ensimmäisten ihmisten Adamin ja Eevan olleen täydellisiä, mutta siitä huolimatta nämä kääntyivät Jumalaa vastaan. Samoin teki täydellinen enkeli ja hänestä tuli paholainen. Willis kysyykin, mikä saa todistajat uskomaan, että heidän olisi yhtään helpompaa noudattaa sääntöjä uudessa maailmassa kuin Adamilla ja Eevalla paratiisissa? Entä sitten kun paholainen tuhannen vuoden päästä vapautetaan?
Willis kiteyttää pohdiskelunsa Raamatun opetuksiin. Raamattu ei nimittäin opeta, että Jumala suunnittelee teurastavansa miljardeja ihmisiä. Kristityt uskovat, että Jeesus tulee hallitsemaan maata, ei tuhoamaan sitä. Se että koko ihmiskunta tuhottaisiin, osoittaisi että heidät olisi jo tuomittu. Raamatun mukaan tuomio tapahtuu vasta kuoleman jälkeen.
Willisin mielestä ei ole syytä, miksi kokonaisia yhteiskuntia pitäisi tuhota vain siksi, että he eivät ole osallistuneet Vartiotorniseuran kokouksiin tai lukeneet kaikkia heidän viimeisimpiä julkaisujaan."

Uskotko sinä?

maanantai 21. syyskuuta 2015

Vartiotornin varjossa (poistettuja tekstejä)

Uusin kirjani Vartiotornin varjossa ilmestyi vajaat pari viikkoa sitten. Kirjasta paisui melkoinen tietopaketti. Sivuja siinä on noin 450. Materiaalia on paljon ja jotain jouduttiin myös karsimaan jo toimitusvaiheessa. Eräs osio, josta karsittiin, oli opilliset kysymykset ja vuosien varrelta löytyneet järjestön kummallisuudet, joita käsikirjoituksessa olikin mukana vain pieni määrä.

Ajattelin nostaa poistettuja kohtia tänne blogiini, jos jotakuta kiinnostaa, millaisia pohdintoja tein todistajien raamatuntulkinnoista ja mitä löytöjä kaivoin esille todistajuutta käsittelevästä aiemmasta kirjallisuudesta. Tulen jatkossa pohtimaan myös niitä asioita, jotka mielestäni osoittavat selvästi todistajuuden olevan harhaoppi.


 


Poistettua materiaalia osa I:
Kuinka moni todistaja on tietoinen siitä, että vuonna 1935 seuran tuolloinen kakkosmies Clayton Woodworth yritti lanseerata Jehovan todistajien järjestölle omaa kalenteria?

Hän antoi viikonpäiville uudet nimet: valonpäivä, taivaanpäivä, maanpäivä, tähdenpäivä, elämänpäivä, ihmisenpäivä ja jumalanpäivä.
Myös kuukaudet nimettiin uudestaan: lunastus, elämä, (Visitment - en löytänyt tälle sopivaa käännöstä), vapaus, puolustus, toivo, kuningas, rauha, järjestys, Sana, Jehova ja temppeli. Nimien lisäksi myös kuukausissa olevien päivien määrää muutettiin. Esimerkiksi ensimmäisessä, kolmannessa, viidennessä, yhdeksännessä ja yhdennessätoista kuussa oli vain 29 päivää.
Koska ajanlasku aloitettiin Jeesuksen kuolemasta, myös vuosi 1935 olisi haluttu muuttaa vuodeksi 1903.

Ymmärrettävistä syistä Rutherford ei halunnut ottaa ehdotettua teokraattista kalenteria käyttöön.

t. Aikku
Valonpäivänä, järjestyksen kuussa 1983 
(Woodworthin ajanlaskun mukaan) 
perjantai 21. elokuuta 2015

Vielä ehtii

Syksyn kirjani Vartiotornin varjossa, toisenlainen totuus jehovantodistajuudesta (Atena) ilmestyy kohta. Aiheesta kiinnostuneiden on nyt hyvä aika lukea ensimmäinen kirjani Päästä meidät pelosta (Nemo 2013). Vinkkaan tästä aiemmasta kirjastani syystä, että tulevassa kirjassa ei paneuduta syvemmälti hengelliseen väkivaltaan laajempana ongelmana.

En nähnyt tarvetta lähteä kertaamaan uudessa kirjassa aiheita, joita olen käsitellyt kattavasti jo aiemmin. Uudesta kirjasta tuli muutoinkin jo melkoisen paksu lukupaketti. Sivumäärä on suurempi kuin edellisessä kirjassa Usko, toivo ja raskaus (Atena), jonka kirjoitin ystäväni Vuokko Ilolan kanssa.

Mikäli sinua kiinnostavat aiheet:
  • Mitä hengellinen väkivalta on?
  • Hengelliselle väkivallalle altistuminen
  • Kummalliset raamatuntulkinnat
  • Miten kontrollointia toteutetaan hengellisissä yhteisöissä
  • Milloin raamatuntulkinta muuttuu hengenvaaralliseksi
  • Millainen kriisi oman uskonnon epäily voi olla  ...
... kannattaa suunnistaa lähimpään kirjastoon ja lainata Päästä meidät pelosta. Lukemalla kirjan pohjustukseksi, pääset syvemmälle aiheeseen jehovantodistajuutta käsittelevässä kirjassani.  


Tuleva kirjani on herättänyt jo jonkin verran kiinnostusta mediassa. Siitä kerron enemmän muutaman viikon kuluttua.

Eniten tällä kertaa huolestuttaa se, miten jehovantodistajasukulaiseni suhtautuvat tulevaan kirjaani. Toivon heidän ymmärtävän, ettei tarkoitukseni ole hyökätä heidän uskontoaan vastaan, vaan puolustaa niitä ihmisiä, joita satutetaan ja pahoinpidellään henkisesti ja hengellisesti todistajuuden "totuudellisuuteen ja ylivertaiseen hengelliseen puhtauteen" vedoten.

Toivon, että kirja herättää keskustelua ja saa aikaan jonkinlaisen liikahduksen parempaan suuntaan uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien kannalta ahtaissa ja fundamentalistisissa kristillisissä yhteisöissä, erityisesti Jehovan todistajien keskuudessa.

torstai 21. toukokuuta 2015

Tauon paikka - käsikirjoitus on kustannustoimittajalla

Käsikirjoitus Vartiotornin varjossa lähti kustantajalle kolmisen viikkoa sitten. Nyt on aikaa tehdä pihatöitä ja nollata ajatuksia pitkän työrupeaman jälkeen. Kirjoitusprosessi vei voimia sekä ruumiillisesti että henkisesti. Jos mahdollista, haastatteluaineisto oli edellistäkin kirjaa (Usko, toivo ja raskaus) raskaampaa.

Loppuvaiheessa yksi haastattelu putosi pois, sillä en saanut enää sähköpostitse yhteyttä sen kirjoittajaan. Aineistoksi jäi 64 kirjettä. Mukana ei ole yhtään karttamista puolustavaa tekstiä, muutoin kuin järjestön kirjallisuudesta poimittuina, sillä kukaan aktiivitodistaja ei lähettänyt vastauksia, joita olisin voinut hyväksyä kirjaan. Yhtä ainokaista vain nimimerkillä lähetettyä anonyymiä Jt-tekstiä en kelpuuttanut mukaan.

Harmillista oli myös se ettei Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen suostunut kommentoimaan aihetta. Oletan, että hän joutuu kirjan tiimoilta syksyllä julkisuuteen, mikäli media kiinnostuu aiheesta.

Kesää kohti

Käsikirjoitus on työstettävänä kustannustoimittajalla. Nyt voi vain odotella palautetta ja korjausehdotuksia.

Tämän piti olla pieni projekti. Aihepiiri laajeni ja lähettäessäni käsikirjoituksen se oli taas edellistä käsikirjoitusta pitempi. Olisiko kyse jostain "Harry Potter" -ilmiöstä, jossa jokainen uusi kirja on aina edellistä paksumpi? Täytyy toivoa, että kustannustoimittaja karsii pois turhat rönsyt, jos niitä on.

Olen edelleen sitä mieltä, että hengellisyys ja uskonto on "oikein käytettynä" hyvä asia, samalla tavalla kuin vesi on oikeassa suhteessa annettuna hyväksi kasville. Vastaavasti kuin liikakastelu tappaa kasvin, painostaminen ja hengellisyyteen pakottaminen voi tappaa henkilökohtaisen uskon. Jäljelle jää vain uskonnon suorittaminen.

Hengellisyys on tunnetta ja tekoja sopivassa suhteessa. Tulevaan kirjaan palatakseni, todistajuudessa minua hämmästyttää tunteiden vähyys tai oikeastaan niiden laimeus. Se, että kokouksia nimitetään juuri kokouksiksi, on loogista, sillä ne ovat kokouksia, asiallisia ja kaavamaisia sellaisia. Elävään musiikkiin ja vapautuneeseen tunnelmaan tottuneelle, ne eivät sovi.
Kaikkeen tietysti tottuu ja sanotaan, että kauneus on katsojan silmissä. Todennäköisesti kokouksiinkin tottuu ja oppii pitämään niistä, ainakin jos uskoo järjestön kirjallisuutta, jossa kuvataan toistuvasti miten erinomaisia, hyviä ja tarpeellisia kokoukset ovat.

Nyt pitäisi suunnitella seuraavaa projektia. Muutamia ideoita on jo tullut mieleen, mutta mikään niistä ei ole vielä noussut ylitse muiden. Kuningasideaa odotellessa voi möyhiä puutarhaa ja puuhailla kasvihuoneessa. Aurinkoista ja lämpöistä toukokuun loppua kaikille tasapuolisesti.   :-)

sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

Kuulumisia kirjaprojektista: Vartiotornin varjossa

Ajattelin laittaa hieman väliaikatietoa tulevasta kirjasta. Projekti etenee mukavaa vauhtia, mutta vie melkoisesti voimia. 
Haastatteluja tuli kaikkiaan 65 kappaletta. Suuret kiitokset vastanneille. Lähes kaikki vastaajista (58) ovat entisiä Jehovan todistajia. Saamani kirjeet ovat hyvin koskettavia.  Moni  haastatelluista on menettänyt useita läheisiä ihmissuhteita. Osa on kokenut totaalisen hylkäämisen kaikkien entisten Jehovan todistajien taholta.

Olen käynyt muutama viikko sitten tutustumassa Jehovan todistajien kokoukseen Tikkurilassa sekä ollut puhelimessa yhteydessä tiedottaja Veikko Leinoseen. Valitettavasti Leinonen ei suostunut antamaan haastattelua kirjaa varten.

Mitä enemmän tutkin karttamisasioita, sitä kummallisempia tilanteita eteeni tulee.

Kävin perjantaina Helsingissä Asematunnelissa keskustelemassa muutaman todistajan kanssa. Ensimmäiset kaksi todistajaa olivat vanhempia herrasmiehiä. Kysyin heiltä, miksi entisten Jehovan todistajien kanssa ei saa pitää yhteyttä. Vanhempi miehistä totesi olleensa kahdeksankymmentä vuotta Jehovan todistaja ja että jos todistajuudesta irtautuneet saisivat tulla seurakunnan tilaisuuksiin, kohta kaikki seurakunnan jäsenet olisivat huoria, hänkin.
Melkoisen rankkaa ja leimaavaa puhetta.

Kuivuudessakin voi selvitä hengissä, voiko jehovantodistajuudessa, jos kyseenalaistaa oppimansa?
Vaikuttaa siltä, että harvempi Jehovan todistaja kykenee ymmärtämään, mitä todistajuuden jättäminen todellisuudessa on ja millaisia syitä irtautumisille löytyy. Eniten olen ihmetellyt jokseenkin täydellistä empatian puutetta ja sitä, kuinka törkeästi entisistä todistajista puhutaan ja miten ilkeästi heitä voidaan kohdella. Mustavalkoisuus ja silmien sulkeminen kiusaamiselta on hämmentävää.

Toivottavasti syksyllä ilmestyvä kirjani saa aikaan vähintäänkin keskustelua aiheesta. Uskonnonvapaus tulee sallia kaikille, myös Jehovan todistajien perheeseen syntyneille ihmisille ja niille aikuisena todistajuuteen kääntyneille, jotka ovat pettyneet järjestöönsä ja haluavat erota yhteisöstä.

tiistai 6. tammikuuta 2015

Haastateltavia haeskelen

Uusi kirjaprojektini, Jehovan todistajien yhteisössä tapahtuvaa karttamista käsittelevä kirja ,etenee mukavasti.  Näyttää kuitenkin siltä, että tämän tekstin kanssa tapahtuu sama ilmiö kuin edellisessä kirjassani Usko, toivo ja raskaus. Uusia tärkeitä aiheita putkahtelee mieleen kirjoitusprosessin aikana ja sisällysluettelo paisuu tietysti sitä mukaa.

Alustavat haastattelukysymykset löytyvät tästä linkistä. Aiempien kysymysten lisäksi olen koonnut tähän tekstiin kuvan alle aihepiirejä, jotka koen tärkeiksi ottaa mukaan kirjaan.

Oletko jossain elämäsi vaiheessa kuulunut todistajien yhteisöön kastettuna tai kastamattomana julistajana, tai oletko edelleen Jehovan todistaja? Tai oletko entisen tai nykyisen todistajan lähipiiriin kuuluva henkilö (puoliso, vanhempi, lapsi tai sisarus) ja haluat kertoa, miten todistajuus vaikuttaa?
Onko sinua kartettu tai joudutko itse karttamaan joitain henkilöitä? Miltä karttaminen tuntuu? Pidätkö karttamista raamatullisena ja rakkaudellisena tapana? Jos pidät, niin miten perustelet rakkaudellisuuden itsellesi?
Miten olet kokenut uskonnonvapauden, jos olet elänyt lapsuutesi todistajana? Onko sinulla ollut vaikeaa koulussa hengellisten kysymysten takia tai oletko joutunut luopumaan opiskeluhaaveistasi uskontosi takia?

Haluatko tulla informantiksi jakamalla ajatuksiasi joko alkuperäisten kysymysten kautta tai alla olevien otsikoiden aiheista vapaamuotoisesti? Aikaa tekstien lähettämiseen on tammikuun 2015 loppuun.
Jotain mätää?

Otsikkoaiheita, joihin toivoisin vapaamuotoisia tekstejä:
Lapsen uskonnonvapaus

Jakautunut perhekunta
Jehovan todistajana koulumaailmassa / lapsuudessa (esim. juhlapäivät)
Kuri ja kurittaminen
Pelot ja syyllistäminen

Naisen asema yhteisössä
Ammatinvalintaa järjestön ehdoilla
Vaino
Todistajat ja tietosuojalaki
Parempi jos olisit kuollut
Fyysisesti irti, henkisesti sidottu?

Karttamisopin kiistäminen mediassa
Mielenosoitukset

Jos joku tai jotkut yllä olevat aiheet "kolahtivat" ja pohdit vastaamista, niin ohjeita löytyy tästä linkistä.

Huomioitavaa: En voi ottaa haastatteluja vastaan anonyymeiltä. Jos haluat osallistua kirjaprojektiin, sinun on kerrottava minulle henkilötietosi. Ne jäävät vain minun tietooni. Poistan ne myöhemmin myös omalta koneeltani.